Jak uprawiamy pomidory ?

Pomidory w naszym gospodarstwie uprawiane są nowatorską metodą z wykorzystaniem wełny mineralnej na rynnach uprawowych, co minimalizuje rozprzestrzenianie się bakterii i grzybów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktu.

Ponieważ są to rośliny o wysokich wymaganiach cieplnych silnie reagujące na natężenie światła szklarnia jest całorocznie ogrzewana, a we wczesnym okresie produkcji, kiedy jest niskie natężenie światła naturalnego, rośliny są doświetlane lampami, aby je dodatkowo wzmocnić i uodpornić na choroby. Natomiast w okresie letnim, gdy występuje bardzo silne nasłonecznienie, stosowane są kurtyny cieniujące zapobiegające osłabieniu roślin.

Uprawa pomidora wymaga również odpowiedniej wilgotności powietrza i w związku z powyższym przebieg produkcji jest monitorowany i kontrolowany poprzez komputer sterowania klimatem odpowiadający za utrzymywanie odpowiedniej wilgotności, stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz innych parametrów mających wpływ na jakość oraz ilość naszych produktów.

Pragnąc precyzyjnie dobrać ilości mikro i makroelementów, które są dostarczane do roślin poprzez specjalny system nawadniający w każdym tygodniu są badane w specjalistycznym laboratorium zarówno owoce jak i liście roślin. Dzięki takim rozwiązaniom technologicznym otrzymujemy produkt o wysokiej jakości, który w zależności od zamówień klientów jest następnie sortowany i pakowany ręcznie lub maszynowo, co umożliwiają specjalistyczne maszyny posiadane przez nasze gospodarstwo.